•  Türkçe | ₺

İptal ve İade Şartları


İptal ve İade Şartları

1. Tatil Olayı'nın sözleşme koşullarını her zaman iptal hakkı saklıdır.

2. Tüketici’nin, Tatil Olayı’na yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirmek kaydı ile sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. Paket turun başlamasına en az 30 gün kala yapılacak bu sözleşmeden dönme bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile 3.kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, başkaca bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel Tüketici’ye iade edilir.

3. Tüketici tarafından, yurtiçi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala (yurtdışı turlarında ise 60 günden daha az bir süre kala) yapılacak sözleşmeden dönme bildirimlerinde ise ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflara ek olarak paket tur bedelinin %50’sini, 21 gün ve daha az süre kalması (yurtdışı turlarında ise 45 gün ve daha az süre kalması) halinde ise %100’ünü Tatil Olayı’na cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şayet Tüketici  tarafından yurtiçi paket tur bedeli peşin ödenmişse 30 günden daha az bir süre kala (yurtdışı turlarında ise 60 günden daha az bir süre kala) yapılacak sözleşmeden

dönme bildirimlerinde ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflara ek olarak paket tur bedelinin %50’sini, 21 gün ve daha az süre kalması (yurtdışı turlarında ise 45 gün ve daha az süre kalması) halinde ise %100’ünü iade talep hakkı bulunmamaktadır.

4. Özellikle resmi bayramlar, dini bayramlar ve yılbaşı özel turları ile ayrıca sömestr tatil dönemine denk gelen turlarda, 30 günden daha az bir süre kala Tüketici tarafından yapılacak sözleşmeden dönme bildirimlerinde ise paket tur bedelinin %100’ünü Tatil Olayı’na cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şayet Tüketici tarafından paket tur bedeli peşin ödenmişse, ücreti iade talep hakkı bulunmamaktadır.

5. Tüketici tarafından sözleşmeden dönme ve/veya sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi halinde iptal iade şartlarına göre kesinti yapılacak tutarlar düşüldükten sonra 14 gün içerisinde Tüketici’nin ödemiş olduğu tur bedeli Tatil Olayı tarafından kendisine iade edilir.

6. Tüketici tarafından, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep veya Devlet’in getirdiği resmi pandemi kuralları (örneğin seyahat yasağı) nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala sözleşmeden dönme bildiriminde bulunulması halinde ise Tatil Olayı tarafından ödenmesi zorunlu vergi, resim, harç, sigorta prim ödemesi ile rehberlik ücreti ve 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar düşüldükten sonra paket tur ücretinden kalan bakiye bedel Tüketici’ye 14 gün içerisinde iade edilir.

7. Taraflar arasında Paket Tur Satış Sözleşmesi kurulmasından sonra “Yurtiçi Zorunlu Seyahat Sigorta Poliçesi” kapsamına alınmayan özel şart ve istisnalara ilişkin olarak Tüketici tarafından Tüketici’nin kusurundan kaynaklı nedenlerle ve bu bölümün 2. ve 3. maddelerinde bahsi geçen süresinden sonra sözleşmeden dönme veya feshi yoluna başvurma hallerine istinaden sözleşme bedelinin tümden iadesine ilişkin kloz eklenmesi talep edilmiş ve buna dair ek ücret maliyeti Tüketici tarafından karşılanmışsa, bu kapsamda kalacak olan Tüketici tarafından sözleşmeden dönme veya feshi yoluna gidilmesi halinde Tüketici’nin sözleşme bedelini sigorta şirketinden talep etme hakkı saklıdır.

8. Tüketici’nin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Tatil Olayı gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketici’ye herhangi bir ücret iadesi uygulanmaz.

9. Tüketici tarafından “PROMOSYON” olarak belirtilen ve rayiç değerlere göre daha ‘’İNDİRİMLİ’’ olduğu taraflarca bilinen paket turlarından birinin seçilmesi halinde ise iptal/vazgeçme/dönme/fesih için öngörülen sürelere bakılmaksızın yukarıda belirtilen iptal/vazgeçme/dönme/fesih/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal, vazgeçme, sözleşmeden dönme, fesih veya paket tur değişikliği imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda Tatil Olayı tarafından para iadesi işlemi de yapılmayacaktır. Tüketici tarafından paket turun 3. kişiye devri yoluna gitme hakkı saklıdır.